Viktige ting å huske på som eier av arbeidsutstyr

Er du eier av arbeidsutstyr? Har du ansatte som bruker løfteredskaper, fallsikring eller annet farlig arbeidsutstyr i sin arbeidshverdag? Da vet du at du må oppfylle strenge krav til sikkerhet og dokumentasjon. Som arbeidsgiver har du en rekke lover og forskrifter å forholde deg til. Blant annet er du ansvarlig for

 • Sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring
 • Sakkyndig- og dokumentert kontroll
 • At norsk bruksanvisning er tilgjengelig

Har du og din bedrift kontroll på dette? Er dokumentene tilgjengelig for alle som trenger dem? Er svare nei, bør du lese videre.

Lovkrav

Når arbeidsgiver mottar nytt utstyr, som f. eks løfteutstyr, skal det leveres med samsvarserklæring og brukermanualer. Dette skal være tilgjengelig for alle som skal ta i bruk utstyret. Hvem kan vel bruke et utstyr sikkert uten en skikkelig bruksanvisning? For at bruken av løfteutstyr skal være så sikker som mulig, er det også krav om dokumentert- eller sertifisert sikkerhetsopplæring. Dette innebærer praktisk opplæring, informasjon om bruk, betjening, vedlikehold, sammenstilling, demontering og transportering. Dette skal være tilgjengelig for sakkyndig kontrollør, myndigheter eller kunder ved eventuelle tilsyn, samt dem som har gjennomgått opplæringen.

For å sikre at ingen blir skadet i forbindelse med utførelse av arbeid er det satt opp forskjellige lovkrav som bedriftene må forholde seg til. Dette gjelder blant annet for områdene til

 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Sjøfartsdirektoratet

Feil bruk eller manglende vedlikehold og kontroll kan resultere i skader og alvorlige ulykker. Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført og å legge til rette for brukssjekk (før- og etterbrukssjekk). Det vil si å fremskaffe, utarbeide og vedlikeholde rutiner og sjekklister for dette, samt sørge for at det blir gitt tilstrekkelig informasjon og opplæring. Men det er bruker sitt ansvar å utføre brukssjekken.

Hver bedrift skal utpeke en teknisk ansvarlig som har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta det tekniske ansvaret for løfteinnretninger og løfteutstyr. Han/hun skal også sørge for at sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp. Dokumentasjonen etter kontroll skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig for den som bruker utstyret, offentlig myndighet og sakkyndig virksomhet. Dersom disse kravene ikke blir oppfylt og noe skjer på arbeidsplassen vil det få store konsekvenser for bedriften.

Arbeidsgiver har altså mye ansvar når det kommer til lovkrav, dokumentasjon, brukermanualer og sertifikater. Mange har dårlige rutiner på disse dokumentene og ofte er de ikke tilgjengelig for dem som har bruk for dem. Dette kan føre til store konsekvenser for bedriften og dersom en ulykke inntreffer kan det ende med bot eller verre, fengselsstraff.

Onix Work kan hjelpe deg

For å overholde myndighetskrav på en effektiv måte og samtidig redusere kostnader har vi løsningen for deg! Med Onix Work samler du alt utstyr og myndighetspålagt dokumentasjon på ett sted, tilgjengelig 24/7. Onix Work er en skybasert programvareløsning som bidrar til en tryggere arbeidsplass.

Med Onix Work får du blant annet:

 • oversikt over status på alt ditt farlige arbeidsutstyr
 • enkel oppfølging av årskontroll med dato og farger
 • motta og dele data med leverandører og kontrollører
 • alle sertifikater og dokumenter i ett digitalt program
 • automatiske e-postvarsler for flere oppgaver
 • egendefinerte sjekklister og bilder
 • registrere og følg opp funn på utstyr
 • øke effektiviteten med RFID og QR-koder

Reduser kostnader når du bytter kontrollør eller optimaliserer interne prosesser. Vår skybaserte løsning dekker alltid dine behov.

Ta kontakt med vårt salgsteam eller book en demo i dag!

Påmelding og program for Onix dagene 2020

Påmelding og program for Onix dagene 2020

Programmet og påmelding for Onix dagene 2020 er nå klart! For påmelding, trykk her Sted: Stavanger, Scandic Royal (Løkkeveien) Dato: 11. - 12. mars 2020 Deltageravgift: 7500,- + mva. I tillegg kommer dagpakke på 580,- pr. dag (dette inkluderer pausemat og lunsj)...

Arkiv

Pin It on Pinterest

Share This