Administrer ditt firma, brukere og rettigheter.
Firmaet ditt er nå i gang med Onix Work, og det er på tide å rette oppmerksomheten mot brukerne. Her er stegene som hjelper brukerne å utnytte mulighetene i Onix Work.

Innstillinger

I Innstillinger setter du opp din Onix Work portal. Se gjennom artiklene under en for en, for å produktivt sette opp din portal.

Kom i gang med dine brukere

Her er de neste skrittene du trenger å ta, for at dine brukere skal kunne bruke Onix Work.

Kontakter og brukere

Administrer kontakter og brukere i Onix Work.

Sikkerhet og privileger

Sett opp din sikkerhet og privileger.