September Oppdatering

Ny versjon av Utstyrsportalen og Onix Work legges ut natt til fredag 23. September.

Først – Merk dette om Onix Work

 • Onix Work erstatter Utstyrsportalen
 • Onix Work er en ny generasjon programvare
 • Den nye løsningen er basert på en trygg og fremtidsrettet utviklingsplattform
 • Onix Work har et moderne brukergrensesnitt og er betydelig raskere enn Utstyrsportalen
 • Onix Work fungerer med alle de “store nettleserne” på PC, Mac og Nettbrett

Ut året 2016 kan du bruke Utstyrsportalen og Onix Work om hverandre med samme brukerkode og passord. Dette gir deg og din bedrift god tid til å bli kjent med Onix Work. Starter du med Onix Work nå får du en trygg og sikker overgang som i minst mulig grad forstyrrer deg i det daglige. Fra og med 01.01.2017 vil ikke Utstyrsportalen være tilgjengelig lenger.

Kom i gang med Onix Work nå! Logg deg på Onix Work via www.onixwork.com

September oppdateringen

Blir tilgjengelig fredag 23. september.

Utstyrsportalen

I Utstyrsportalen er det kun gjort mindre justeringer som sikrer at Utstyrsportalen / Onix Work kan brukes om hverandre ut 2016.

Utstyrsportalen får ny påloggingsdialog der brukeren kan velge mellom Utstyrsportalen og Onix Work

Merk det er mye ny og nyttig funksjonalitet som bare finnes i Onix Work.

Onix Work

Onix Work leveres nå 100% på Engelsk, Norsk og Svensk.

Ny – Ordre modul – viktig modul for leverandører og produsenter

Onix Work Norsk Ordre header med instruks fra eier

 • Ordrefunksjonalitet er nå tilgjengelig og forbedret i Onix Work
 • I Onix Work kan du bl.a. angre en ordre. Du beholder det du har registrert på ordren f.eks serienummer og batch. Dokumenter og utstyr blir slettet. Du kan deretter rette opp i ordren og prosessere det hele på nytt. Muligheteten til å angre har du i 14 dager etter at en ordre er blitt prosessert. Dersom noen har gjort endringer på utstyret i en ordre kan du ikke angre.
 • Funksjonalitet for å legge til serie nr., batch nr., eiers utstyrs id og produksjons år er forbedret. Det er nå enkelt å f.eks. legge inn samme batch nr på flere utstyr.
 • Gruppér utstyr funksjonalitet er ikke lenger tilgjengelig. Dersom antall på en ordrelinje er f.eks. 10 vil det alltid bli opprettet 10 utstyr. Dersom det ikke er ønskelig med 10 sertifikat må et formular som inneholder alle 10 utstyrene bli valgt på ordrelinjen, f.eks. Form 4 (M), Form 3(M),….
 • Kontrolldato på formularer generert fra ordrelinje vil bli satt til ordredato.
 • Du får varsel i ordre dialogen dersom en kunde av deg blir med i portalen. Dette for å sikre at dere velger rett firma og at kunden får tilgang til utstyret dere leverer.
 • Instrukser/prosedyrer fra kunder av deg som er med i portalen viser direkte i ordrehodet
 • Regelverks regimer – For å effektivisere utfordringene leverandører har ved å levere dokumentasjon til kunder under ulike regelverk, har vi innført regelverksksregimer. I korte trekk betyr det at en automatisk kan få levert ILO sertifikater til kunder som forholder seg til Sjøfartsdirektoratets regelverk og Form 3, 4 og 5 testsertifikater til kunder med et land-/offshore basert regelverk. Alle aktuelle formularer må registreres på den enkelte artikkel. Regelverksregime settes på kunden. Ved opprettelse av ordre/ordrelinjer får en automatisk de sertifikatformularene kunden skal ha.

Kontroll modulen – viktig for både kontrollører, eiere og leverandører

 • Den er nå tilgjengelig og forbedret i Onix Work
 • Du får nå mulighet til å søke etter både planlagte og arkiverte jobber
 • Det er flere søkemuligheter bl.a. jobbtype, formular, datointervall m.m.
 • Du kan enkelt få frem arkiverte dokumenter og sende ett eller flere via e-post
 • Merk at samleliste/hurtigkontroll nå opprettes fra utstyrs modulen (ikke kontrollmodulen)
 • Nytt felt, kontrollgruppe, gir mulighet for å knytte mange kontroller til en felles gruppe/prosjekt.
 • Ved kopiering av kontrollkort vil revisjons nummer bli lagt til kontroll nr.
 • Overføring av sjekklistepunkter fra forrige kontroll. Det vil nå bli tatt hensyn til kontroll type og formular. Det vil si at dersom overfør sjekklistepunkter fra forrige kontroll blir benyttet er det sjekklisten forrige gang den valgte kontrolltype og formular ble benyttet på dette utstyret som vil bli overført.
 • Samleliste – QR kode er lagt til. Ved kopiering av Samleliste vil status og kommentarer på utstyret også bli kopiert

Varsel / melding – viktig for kontrollører, eiere og leverandører

Onix Work Norsk Varsling via epost

Eksempel på varsling via e-post

 • Den enkelte bruker kan under sine brukerinnstillinger sette opp at det skal sendes varsel når: ordre blir mottatt fra Onix Transfer, ordre blir mottatt fra leverandør, ordre mottatt fra Onix Tag, ordre fullført, inspeksjon blir fullført eller inspeksjon blir lastet opp.

Forbedringsforslag – Viktig for alle aktive brukere av Onix Work

 • Du kan nå registrere ønsker om ny funksjonalitet direkte fra forsiden av Onix Work.
 • Du kan også stemme over andres brukeres forbedringsforslag
 • Dette gir oss verdifull tilbakemeldinger og hjelper oss til å prioritere det som våre kunder setter høyest

Innstillinger – for alle brukere

 • Vi har satt opp “Kom i gang sjekklister” i Onix Work
 • Disse er tilgjengelig under firmainnstillinger (tannhjulet øverst til høyre)
 • Sjekklistene skal hjelpe ditt firma til å sette opp Onix Work best mulig for den bruken ditt firma har behov for
 • Sjekklistene skal også sørge for at du fullfører oppsettet. Du kan merke av de trinnene du er ferdig med.
 • Vi har også innført en mulighet for firma å legge inn prosedyre/instruks til sine leverandører og sakkyndige kontrollører. Dermed kan du enkelt videreformidle hvordan du vil ha jobben utført. Instruksene vil vise i ordremodul eller i kontrolldialog for leverandør/sakkyndig kontrollør.
 • Kompetanseoversikt – Ny rapport som gir oversikt over hvilke kontrollkategorier personalet kan utføre

Onix Inspection

 • Onix Inspection gir offline inspeksjon for Smartphone, Nettbrett eller PC. Det er et kraftig og viktig verktøy for kontrollører og eiere av utstyr.
 • Graf som viser Inspisert utstyr per år i Kunde modulen viste feil dersom kunde/lokasjon var valgt, dette er utbedret.

Onix Maker

 • Onix Maker brukes av leverandører og produsenter i forbindelse med RFID merking av utstyrsindivider
 • Som følge av at Gruppér funksjonen er fjernet fra Onix Work, har vi også fjernet feltet fra Onix Maker

Onix Source

 • Onix Source brukes av leverandører til å importere og videreformidle inngående dokumentasjon
 • Ingen endringer

Onix Transfer

 • Onix Transfer brukes av leverandører for å overføre ordredata til Onix Work
 • Vi har utbedret feil ved overføring av ordre til firma som er med i portalen men som ikke finnes i tilkoblingsliste

Onix Tag

 • Onix Tag brukes av leverandører til å plukke utstyrsindivider med og uten RFID til ordre
 • Ingen endringer

Onix Express

 • Onix Express brukes av leverandører og kontrollører. Onix Express gir deres kunder lesetilgang til dokumentasjon de har levert 24/7
 • Onix Express kommer i ny og forbedret versjon med Onix Work

Onix Norsk Express

 • Visning av dokumenter er raskere og det er enkelt å bla mellom flere dokumenter
 • Brukere av Onix Express kan vedlikeholde egen profil og bl.a. sette opp varsling for nye ordre og/eller fullført inspeksjoner

Microsoft Power BI

 • Vi tar i bruk Power BI fra Microsoft
 • Det betyr at du kan lage rapporter fra Onix Work i Power BI
 • Pr. idag har vi tilrettelagt for at du kan få tilgang til noen data via Eksterne datakilder under settings i Onix Work
 • Vi tar sikte på å komme med standard ledelsesrapportering i senere oppdateringer

Arkiv

Pin It on Pinterest

Share This