Onix Work Release 1.10 webinar [video]

Denne versjonen vil påvirke alle brukere i Onix Work, Onix Inspection, Onix Worker og Onix Tool Store. Vi har satt opp et eget webinar for å gå gjennom nyhetene.

I denne oppgraderingen har vi nyheter både i Onix Work, Onix Inspection, Onix Worker og Onix Tool Store. Den viktigste endringen er introduksjon av et nytt konsept – Visninger. Ideen bak dette konseptet er å forenkle og forbedre søkeprosessen i Onix Work sånn at den blir både raskere, mer fleksibel og mer personlig.

I denne versjonen har vi fokusert på ustryrsmodulen, men i fremtidige versjoner vil denne søkemetodikken både utvides, forbedres og gjøres tilgjengelig i andre moduler i Onix Work. Støtte for LOLER kontrolldokumentasjon og kontrollintervaller er en annen viktig og etterlengtet forbedring.

Ny til Onix Work? Les hvordan Onix Work hjelper deg å digitalisere dine arbeidsprosesser på onix.com/no/features.