Versjon 1.6 er tilgjengelig fra og med fredag 09.06.2017

Hva er nytt?

Utleie
• Ny filter-funksjon i utstyrslisten
• Ny fane “Annet” for å legge inn enheter/kostnader som ikke er utstyr i utleieprosjektet.
• Brukerinnstillinger –> Varsel: Nye varsler tilgjengelig for tilbakelevering av utstyr
• Utstyrsrapportene: “Dokumentliste”, “2D strekkoder” og “EPC liste for utstyr” er lagt til.

Formularer
• 2 nye formularer: DNV 2.7-1 and DNV 2.7-3
NB! For å ta disse i bruk fra Ordremodulen kreves et spesielt oppsett (kontakt Onix support)

Ordremodul
• Ny fane «Nummerering» erstatter knapp «Påfør serienr.» i ordremenyen.

Utstyr
• Ny rapport for utleiehistorikk er nå tilgjengelig i utstyrsmodulen: “Utleieprosjekt rapport”
• Ny multiselect funksjon i utstyrsmodulen: “Legg til utleieprosjekt”

Kontroll
• Samleliste (feilretting): Legg til utstyr – funksjon søker nå korrekt på eier uten lokasjon
• Kontrollkort viser nå revisjonsnummer for kontroller med flere revisjoner

Rapport
• 2D strekkode (singel) har nye valg: Plassering, Forfallsdato, Lokasjon, Område og Kontakt.

Brukerrettigheter
• Team Member brukere har nå lov til å:
– Opprette, endre og slette (egne) Notater på utstyr
– Endre utstyrsstatus (Aktiv, Inaktiv, Kassert)

Annet
• Navn på medlemsfirma fremkommer nå på epost-varsel om forfall til ikke-medlemmer
• Onix Work støtter nå dansk
• Dersom flere dokumenter skal produseres i ordremodul eller Onix Maker, vil sertifikater lages først, slik at andre dokumenter kan referere til sertifikatene