Onix Inspection 1.23 – Ny versjon

iPad-in-hands

Versjon: 1.23.1.0 – Dato: 09.06.2017

Denne versjonen inneholder følgende endringer:

 • Inkluderer Full inspeksjon av flere utstyr (med identisk sjekkliste)
 • Sperring for å inspisere underutstyr
 • Ny dokumenttype ‘4-års kontrolldokumentasjon’
 • Behandle utstyr: Kopiering av utstyr vil ikke kopiere brukermanual, bilder eller posisjon
 • Ustyrsinformasjon:
  • Mulig å legge til dokument som er et bilde fra enhetens kamera
  • Nytt felt “Forhandler” i ustyrsdetaljer
  • Viser bilder fra artikkel for utstyr som er opprettet fra artikkel
  • Vis dokument: Inkluderer lenke til dokument hvis enheten er på nett
 • Standardverdi for Neste inspeksjon hentes fra eiers innstillinger
 • Opplasting er kun tilgjengelig fra “Vurder inspeksjoner”
 • Innstillinger – Scanner: Nye ikoner for Koble fra/til (kun i Windows-versjonen)

Arkiv

Pin It on Pinterest

Share This