Juni – Oppdatering

Endringene legges ut natt til fredag 3. juni.

Merk: Onix Work er en ny generasjon programvare som skal erstatte Utstyrsportalen.
Du kan nå bruke Utstyrsportalen og Onix Work om hverandre. Logg deg på Onix Work via www.onixwork.com.

Onix Work

onix-inspection

 • Utleiemodul er nå også tilgjengelig i Onix Work.
 • Artikkel – All informasjon registrert på artikkel blir kopiert. Forhandler feltet er også tilgjengelig.
 • Utstyr
  • En kan nå legge inn daterte meldinger på utstyr. Meldingene kan ha forfallsdato for å sikre oppfølging. Det vil være valgfritt om meldingene kun skal være tilgjengelig for eget firma eller om de også skal vises til andre firma som har tilgang til utstyret.
  • Vi har lagt inn Logg funksjonalitet. Du kan se hvem som har opprettet et utstyr og hvem som sist endret utstyrsinformasjonen.
  • Når en oppretter nytt utstyr fra artikkel er det nå mulig å søke etter Type-/Modell -informasjon for å finne artikkel som skal brukes.
  • Neste kontrolldato er nå satt riktig også ved forhåndsvisning av kontrollkort med status NC. Arkivert kontrollkort var og er korrekt.
  • Utstyrslisterapport kan nå også filtreres på kontaktperson.
 • Firmaprofil
   • Endret oppsett i firmaprofil. Dette gjelder kun utseende, – ikke funksjonalitet.
   • Sjekklister kan settes aktive eller inaktive.
   • Sjekklister kan kopieres til andre firma som bruker portalen.
   • Formularer kan settes aktive eller inaktive.
   • Ny mulighet på formular Kontrollkort: En kan angi at navn og signatur for kontrollør og ansvarlig ikke skal vise på formularet. Tanken er at feltene skal være blanke og signeres manuelt.
   • Tilgangskontroll ift. Onix Inspection. En bruker må ha lisens på Onix Inspection fra han laster ned- til han er ferdig med å laste opp data. Når lisensen fjernes fra en bruker går data som ikke er lastet opp, tapt. Onix Work gir advarsel om dette når en fjerner Onix Inspection lisensen fra en bruker.
   • Tilkoblingsliste. Endret tekst i e-post invitasjon som sendes ut til annet firma som er med i portalen. Dette gjør det klart hvorfor de trenger en slik tilgang.

  equipment-portal

 • Annet
  • Endret registrering av adresse-informasjon for firma. Det er nå mulighet for fritekst i stedsnavn.
  • Mindre utbedringer/justeringer vedrørende firma som prøver portalen.

Onix Inspection

onix-inspection

 • I Onix Work kan det defineres per enkelt firma/kunde hva som skal gjøres med utstyret når status NC eller M er brukt i kontrollkort eller samlelister. Skal det forbli aktivt eller settes kassert/inaktivt? Nødvendig justeringer for å støtte denne funksjonaliteten er gjort i Onix Inspection.
 • Endret funksjonalitet rundt nedlasting av data. Det er lagt til sjekk mot brukers påloggingslisens.
 • Full inspeksjon med sjekkliste. Statusene M og U er fjernet. Dersom et eller flere sjekkpunkter har status “?” blir “Arkiver jobb”- flagget automatisk fjernet. Jobben bli derved ikke automatisk arkivert når den lastes opp til Utstyrsportalen/Onix Work.
 • Ny funksjonalitet for “glemt passord”.
 • Inaktive sjekklister vises ikke.
 • SWL informasjon er lagt til i utstyrsdetaljer for Hurtiginspeksjon og Full inspeksjon.
 • Ved nedlasting av utstyr knyttet til en lokasjon vil også andre lokasjoner hos kunden være tilgjengelig. Utstyr kan dermed flyttes til andre lokasjoner.

Onix Source

onix-source

 • Onix Source (tidligere Document Base) har fått nytt navn. Programvaren importerer inngående dokumentasjon til Onix Work. Inngående dokumentasjon kan automatisk følge med videre i verdikjeden. En kan skjule inngående dokumentasjon for neste ledd og likevel beholde sporingen ift. eget videresalg av varen.
 • Firma som er i prøveperiode med Onix Work kan også logge seg på Onix Source og prøve denne.

Arkiv

Pin It on Pinterest

Share This