Onix Worker Release

Onix Worker

Built with the field worker in mind.
The power of Onix Work, in the palm of your hand.

Hold deg oppdatert med din Onix Work-konto via smarttelefonen med Onix Worker-appen. Denne appen er bygd med fagarbeideren i tankene og holder brukerne oppdatert med informasjon knyttet til utstyret i Onix Work.

Denne appen gjør det enda enklere for de som har en Onix Work-profil for å få tilgang til brukerhåndbøker, sertifikater, sjekklister for operatørvedlikehold, kontrollstatus og annen nøkkelinformasjon knyttet til verktøy og utstyr på dittarbeidssted. Nå kan du også bruke kameraet til å dokumentere funn direkte i en sjekkliste for operatørvedlikehold, slik at du konkret kan identifisere bekymringer før det eskalerer.

Funksjonalitet

Onix Worker Home Screen

Utfør sikkerhetsanalyse på stedet
Hold deg trygg på jobb med oppdatert informasjon. Oppretthold HMS-kravene mer konsekvent og nøyaktig med oppsummering av utstyr som er koblet til kontoen din. Oppretthold overvåking av utstyret ditt og forebygg uønskede hendelser med før-jobb kontroller.

Merk utstyr med QR-koder for å få direkte tilgang til utstyrsdata og dokumentasjon
Onix Work støtter QR-kode for å hjelpe deg raskt og nøyaktig med å identifisere utstyr og få tilgang til dokumentasjon.

Lett tilgjengelige brukerhåndbøker
Bli kvitt alt papirarbeidet og last opp brukerhåndbøker til Onix Work, og gi fagarbeiderne tilgang til brukerhåndbøkene direkte på mobilen via Onix Worker.

Registrer Brukerobservasjoner

Onix Worker Add Observation Screen

Registrer brukerobservasjoner av utstyr med bilder
Noen ganger det er lettere å forklare et problem med bilder. Brukeren av utstyret kan bruke kameraet på mobilen til å identifisere observasjoner og bekymringer før det eskalerer.Denne funksjonen kan spare deg for mange timers arbeid med å nøyaktig identifisere en obervasjon.

Jobber

Onix Worker Jobs Screen

Utfør daglig eller ukentlig operatørvedlikehold med dine egne sjekklister
Bygg opp systemet med deres egne sjekklister i Onix Work.Arbeideren bruker disse sjekklistene i Onix Worker-appen til å dokumentere at bl.a daglig kontroll og ukentlig vedlikehold er utført.

Erstatt kontrollboken som følger med utstyret med et digitalt register over daglige og ukentlige kontroller.

Se gjennom og oppdater kontrollstatusen til utstyret

Dokumenter

Onix Worker Documents Screen
Lett tilgjengelige sertifikater og samsvarsserklæringer
Se dokumentene dine på farten; fra produksjonshallen fra hjemmekontoret, på et avdelingskontor eller på toget.

Utstyr

Onix Worker Equipment Screen

Bruk favoritter for rask tilgang til utstyret du bruker oftest
Effektiviser din bruk av Onix Worker-appen med å mertke det utstyret du bruker oftest som favoritter.

Tilgjengelig på både engelsk og norsk


Denne appen brukes i samarbeid med Onix Work, en skybasert programvareløsning for oppfølging og kontroll av farlig arbeidsutstyr med tilhørende sertifikater, samsvarserklæringer og brukerhåndbøker.

Vårt kjerneprodukt, Onix Work, strømlinjeformer/ effektiviserer arbeidsprosesser for leverandører, kontrollører og brukere av arbeidsutstyr ved å holde den viktigste dokumentasjonen oppdatert i en skybasert løsning. Onix Work bygger på over 20 års erfaring og nært samarbeid med krevende kunder.

Onix Worker App Handheld

Med Onix Work har du tilgang til utstyret og dokumentasjonen din hvor som helst, når som helst – på PC, iOS-enheten eller Android-enheten. Onix Work leverer dokumentasjon og overvåking i sanntid gjennom hele verdikjeden – alt gjennom en sikker skyløsning.

Bli kvitt alt papirarbeidet og hold deg oppdatert på prosessene som betyr mest. Onix Worker App