En ny versjon av Onix Work kommer fredag 9. november.

Denne versjonen vil påvirke alle brukere i både Onix Work og Onix Express.

En helt ny funksjon for Mottak & Konvertering av utstyr hjelper utstyrseier med å organisere og strømlinjeforme utstyret sitt, uavhengig av hvem leverandøren var. Funksjonen lar brukere konvertere produkter og egenskaper på innkommende utstyr, hvilket også muliggjør å søke etter utstyr basert på egenskaper. Inkludert er også forbedret dokumentsøk, èn-trinns Onix Express invitasjon av flere kontakter, samt oppdaterte og forbedrede dokument formularer.

Onix Express har også fått en make-over! Vi lanserer en helt ny hjem-skjerm med en interaktiv veiledning og nye funksjoner for Onix Express brukere.

MOTTAK & KONVERTERING AV UTSTYR

Denne oppdateringen inneholder ny funksjonalitet som hjelper deg å knytte produkter mottatt fra en leverandør opp mot dine egne produkter. Før du starter, krever denne funksjonen at du har definert dine internt produkt maler. Alle nye eller eksisterende utstyr kan så konverteres til dine produkter, som vil si at du som utstyrseier har kontroll på regler/data for eget utstyr.

Aktivering

For å begynne å bruke denne funksjonen må du angi en startdato for aktivering. Etter dette, får brukerne oversikt over produkter og egenskaper som er i bruk på deres utstyr. Deretter kan brukerne aktivere produkt- og/eller egenskapskobling separat for å aktivere varsler eller automatisk konvertere innkommende utstyr.

Produktkobling

Her kan du opprette koblingene du vil ha mellom eksterne produkter og dine egne, fra eksterne produkter som er i bruk på ditt utstyr.

Basert på produktkoblinger som er definert, kan du manuelt konvertere utstyr dersom automatisk konvertering ikke er aktivert.

Egenskapskobling
Her kan du opprette koblingene du vil ha mellom eksterne egenskaper og dine egne.
Basert produktkoblinger som er definert, kan du manuelt konvertere utstyret dersom automatisk konvertering ikke er aktivert.

Slå sammen egenskaper

Det finnes nå helt nye og pre-definerte System Egenskaper i Onix Work. I forbindelse med det er en helt ny funksjon hvor du kan rydde opp i egne egenskaper ved å slå dem sammen eller konvertere dem inn i en System Egenskap.

KONTAKTER OG BRUKERE

Inviter flere kontakter i firmamodulen

Leverandører kan nå opprette og invitere opptil 25 Onix Express-brukere i en og samme operasjon.

Invitasjoner sendt til nye Onix Express-brukere vil nå utløpe innen 28 dager, etter at det først har blitt sendt 2 automatiske påminnelsesmailer.

Ordremodul
Et varsel vil bli vist hvis du forsøker å prosessere en ordre til en kunde som ikke har aktive Onix Express brukere. På denne måten vil du unngå at dokumenter blir levert til kunder uten aktive brukere.

Kontaktoppdateringer

Et varsel vil bli vist dersom du ikke har oppdatert informasjonen din i løpet av ett år, og eventuelle oppdateringer av kontaktinformasjon synkroniseres for Onix Express brukere som er koblet til flere kontakter.

Onix Express bruker tilgangslenke

Leverandører kan nå legge til deres unike Onix Express-påloggingslenke direkte i Onix Work, slik at Onix Express brukere kan finne deg fra andres Onix Express. På hjem-skjermen i Onix Work viser et varselikon hvis påloggingslenken mangler.

Onix Express Bruker – selvregistrering

Når man besøker Onix Work via en leverandørs hjemmeside eller via en direkte påloggingslenke, kan nye brukere registrere sin informasjon og be om en Onix Express bruker fra leverandøren.

En ny funksjon lar deg effektivt håndtere bruker-forespørsler ved å enten godkjenne eller avvise forespørsler. Dette sparer deg som leverandør fra å selv måtte opprette kontakter, registrere data og invitere personer.

Antall forespørsler vil være synlig på leverandøres hjem-skjerm.

Dokumenter og utstyr

Dokumentmodul
Når man åpner dokumentmodulen vil bruker se de 20 siste dokumentene som har blitt opprettet. Dette gjelder bruker i både Onix Work og Onix Express.

Dokumentsøk
Det er nye søkekriterier i dokumentmodulen. Brukere kan nå søke etter dokumenter innen jobbskjema, kontrolltype, samt utvidet søk som nå gir alle dokumenter, også til eventuelle underutstyr. Dette gjelder Onix Express brukere.

Utstyrssøk

Det er nye avanserte søkekriterier i Utstyrsmodulen. Onix Work brukere kan spesifisere søk innenfor egenskaper er blitt lagt til.

Formularendringer

Form 3, Form 3 (M), Form 4, Form 4 (M)

Den nederste teksten på disse formularene, får nå hele tekstinnholdet flyttet til bunntekst-informasjonen i formularinnstillingene. Dette betyr at du selv kan endre denne teksten hvis nødvendig. For å få standardteksten tilbake, klikk på tilbakestillingsknappen.

Bruk av formularnavn

Standardformularnavnet som vises i innstillinger, er endret for å gjøre formularene enstemmig med Onix Inspection (fjerning av «norske spesifikke» utseende). Bruken av kundedefinerte formularnavn har også blitt endret, slik at oversatte tekster kan vises hvis beskrivelsen er tom.

Kontrollkort

Lagt til Onix Work-referansetekst i kontrollkortets formular-bunntekst og erstattet begrepet «kontrollkort» med «Inspeksjon» i skjemaet.

Samleliste
Samleliste har blitt endret til «Hurtiginspeksjon».

ONIX EXPRESS ENDRINGER

Ny hjemskjerm

Hjemskjermen for Onix Express-brukere har blitt re-designet. Den nye hjemskjermen er fargerik og strømlinjeformet, og hjelper Onix Express brukere til å finne informasjon raskere. Hurtigkoblinger for å komme i gang med Onix Express, samt mer informasjon om Onix Work, Onix Worker-appen, Onix Inspection og Onix Tool Store er også lagt til.

Inviter kollegaer

Onix Express brukere kan nå selv gi opptil 25 av sine kollegaer tilgang til leverte dokumenter med et enkelt klikk.

Finn andre leverandører

Finn en leverandørs påloggingslenke og be om dokumenttilgang direkte fra Onix Express hjemskjermen.

Aktiver gratis prøvemedlemskap

Onix Express brukere får muligheten til å aktivere et Onix Work prøvemedlemskap nederst på sin hjemskjerm. Du kan velge å starte et gratis prøvedlemskap ved å bruke dine nåværende data hentet fra leverandøren du er pålogget hos, eller du kan bruke demo-data fra et Onix Work demo firma.

Interaktiv veiledning

Vi har lagt til en interaktiv veiledning for å hjelpe Onix Express brukere med første oppsett og grunnleggende funksjonalitet. Opplæringen starter ved første innlogging og er tilgjengelig når som helst fra hjemskjermen.

Terminering av inaktive brukere

Onix Express brukere vil automatisk bli terminert dersom de ikke har vært i bruk på 1 år. Før terminering, sendes tre systemgenererte e-postpåminnelser, henholdsvis 30, 14 og 7 dager før terminering av bruker.