Onix Work 1.8 er nå her med nye og spennende funksjoner, oppdaterte formularer og andre generelle forbedringer som våre brukere har etterspurt.

Problemer

Den viktigste nyheten i Onix Work 1.8 er muligheten til å håndtere og følge opp uløste problemer relatert til utstyr. Problemer vil bli registrert når en inspeksjon eller operatørjobb arkiveres med sjekkpunkter som ikke har OK status. Dette kan gjøres fra både Onix Work, Onix Inspection og Onix Worker app.
I utstyrsmodulen er det lagt inn en egen fane, Problemer, der brukere av Onix Work kan se, opprette og løse rapporterte utstyrsproblemer.

Formularer

 • Kontrollkort / Samleliste
  Overskrift og Underoverskrift info er nå implementert for begge disse formularene og kan aktiveres og redigeres i seksjonen Innstillinger → Formularer.
  Overskrift vil inkluderes dersom formularspråk ikke er satt til Engelsk (to-språklige).
  Underoverskrift vil alltid inkluderes på formularene.
 • DNV 2.7-1 og DNV 2.7-3
  Noen overskrifter og faste tekster har blitt endret som følge av nye retningslinjer fra DNV GL.
  “Test report No.” er lagt til som en lenket utstyrsegenskap på formularene.
  “Type designation” er lagt til som felt i Innstillinger → Formularer.
 • Fallsikring
  Feltene for “Dato” and “Utløper” har blitt fjernet.

Kontroller

 • Dokumentliste
  Et nytt valg, “Gruppér på dokumenttype”, har blitt lagt til i dokumentlisten. Når man velger mange kontroller vil dette valget hjelpe deg å gruppere like dokumenter i en potensielt lang liste, slik at utsendelse av relevant dokumentasjon blir lettere.
 • Sjekkliste
  Utvidet prosedyre har flyttet fra Historikk og til Eksempeltekst-dialogen for å gi raskere og bedre tilgang. Et nytt fellesikon viser tydelig hvilken tilleggs-info som fins.

 Utstyr

 • Endre status
  Når mer enn ett utstyr er valgt i utstyrslisten har «Endre status»-funksjonen nå et nytt valg for å endre utstyrsstatus på alt valgt utstyr direkte.
 • Dokumentliste rapport
  Rapportdialogen har nå et nytt valg for å inkludere eller utelate servicedokumenter.
 • Utstyrsegenskaper
  Egenskaper som ikke er i bruk kan nå settes «Inaktiv» i dialogen for egenskaper.
  Inaktive egenskaper vil fortsatt eksistere på utstyr der de allerede er registrert, men kan ikke lenger legges til på nytt utstyr eller produkter.

General

 • Lagre “Sorter på…”
  Hvis du har valgt å aktivere sortering i ulike lister, vil valget ditt lagres til neste sesjon.
 • Sjekkliste forhåndsvisning
  I Innstillinger → Sjekklister er nå forhåndsvisningen uten «Prøve»-vannmerke.
 • Kontrollkategorier
  PX og BX har blitt lagt til som grupper for P og B kontrollkategoriene
 • Brukerinnstillinger → Varsel
  Brukere kan nå velge å få varsel når personlig utstyr skal inspiseres.
 • Innstillinger → System
  Eksterne datakilder har nå et nytt valg: “Eksportér Onix Tool Store brukere”.