En ny versjon av Onix Inspection kommer fredag 13. juli. Denne versjonen vil påvirke både Android-brukere og IOS-brukere, og inkluderer generelle oppdateringer og forbedringer av funksjoner. Les mer nedenfor om de kommende endringene.

Android 1.25

Ny kraftig pistol-grep RFID-leser

Vanch-81 RFID-leser er en android-enhet som Onix Inspection kan installeres direkte på. Denne leseren har en kraftig antenne som kan reguleres slik at sluttbrukeren kan lese RFID-brikker fra en lengre avstand. Lesefølsomheten kan tilpasses dine behov, noe som gjør det enklere å lese mindre RFID brikker. Dette gjør daglige rutiner som innebærer å skanne RFID-brikker enklere.

 

iOS 1.17

BlueBerry RFID leser

Med den nyeste versjonen av Onix Inspection, vil det nå være mulig å bruke en BlueBerry RFID-leser med iOS-enheter.

RFID BlueBerry UHF HS device

Alle Platformer

RFID-koder kan skrives til RFID brikker av våre Bluetooth ™ -aktiverte lesere (Android og iOS)

Vi har nå gjort det mulig å skrive RFID-koder (elektroniske produktkoder, EPCer) fra Onix Work til RFID brikker ved bruk av bluetooth RFID-lesere sånn som vår Blueberry. Før denne oppdateringen var dette bare mulig med kablede USB-skannere.

programmable RFID tags Onix Inspection

Søk etter utstyr med hjelp av QR og RFID

Vi har gjort det enklere for deg som bruker å finne et utstyr ved å gjøre det mulig å søke på QR-koder eller RFID brikker i modulen “Behandle utstyr”. For å bruke denne funksjonen, trykker man på QR- eller RFID-knappen og leser et utstyrs RFID brikke eller QR-kode.

A screenshot of a cell phone Description generated with very high confidence

Statusfargene de samme som i Onix Work

Vi har endret statusfargene slik at de er de samme som i Onix Work, Onix Worker og Onix Tool Store.

Bla gjennom våre online support-sider eller bruk vår oppdaterte brukerhåndbok

Ved å klikke på spørsmålstegnet i Onix Inspection, får du tilgang til vår supportside dersom du har internettilgang, og en brukerhåndbok dersom du er uten internettilgang.

Forbedret bruk av sjekkliste, hvor OK er standardvalg.

Vi vet at som oftest får punktene i en sjekkliste status OK. Derfor har vi gjort dette til standardvalg for å hjelpe deg med å komme gjennom sjekklisten raskere.

Fjernet «Erstatt alle»-mulighet fra sjekkliste

Med den siste oppdateringen er brukerne begrenset til å oppdatere bare tomme / ubehandlede statuser.