Formularsamling 2017 – Spesialist kundearrangement

Nok en gang arrangerer Onix Formularsamlingen. Tidligere ble dette kalt «Formularfestivalen».

Samlingen gjennomføres på tirsdag 30. mai 2017, 08:30 – 15:30, i Onix’s store møterom, Hillevågsveien 43, NO-4016 Stavanger.

Noen av temaene som vil bli tatt opp på årets møte er:

  • Konsekvensene av ATIL/PTIL’s markedsundersøkelse
  • Gjennomgang av innsendte endringsforslag
  • RFID teknologi
  • Fokus for videreutviklingen av Onix Work, m.m.

Formularsamlingen er et helt spesielt arrangement for de av våre kunder som har inngående kjennskap til og forståelse av formularets viktighet for bransjen. Personlige invitasjoner er sendt ut til kvalifiserte deltagere.

For mere informasjon, vennligst kontakt Bernt Håvardsholm bh@onix.no / mob. 905 57 530.

Arkiv

Pin It on Pinterest

Share This