Fem tips til å stanse tyveri av verktøy og utstyr fra arbeidsplassene [video]

En fersk artikkel fra NRK om tyverier i byggebransjen har fått oss til å tenke på hvordan vi kan stoppe tyveri og tap av verktøy og utstyr. Var du klar over at ni av ti bedrifter i byggebransjen svarer at de har opplevd tap av utstyr? Det betyr at 90 prosent av de spurte byggefirmaene i Norge opplever tyveri på årlig basis. Denne typen tyveri forekommer i hele landet og beløper seg til hundretusenvis – i noen tilfeller millioner – av kroner tapt hvert år. Skuffende nok blir mye av denne kriminaliteten aldri anmeldt til politiet.

Hva kan gjøres for å forhindre tyveri og tap av dyrt verktøy og tungt arbeidsutstyr fra norske arbeidsplasser? Her kan du lese våre fem tips om hvordan firmaet ditt kan redusere eller fjerne tyveri av tungt arbeidsutstyr og verktøy.

1. Finn ut hva slags utstyr som oftest blir stjålet i din bransje og i ditt område

Noen tyverier eller tap av utstyr kan skje fordi personalet mangler oversikt – eller fordi noen i personalet selv står bak lovbruddet. I andre tilfeller er det utenforstående som stjeler spesialverktøy eller -utstyr for å tilfredsstille etterspørsel på bruktmarkedet.

Begge disse formene for tyveri henger grunnleggende sammen med bedriftens manglende oversikt over egen verktøys- og utstyrsbeholdning, hva utstyret er verdt på bruktmarkedet, samt hvor enkelt det er å ta med seg utstyret.

Du må altså forsikre deg om at du forstår hva som oftest blir stjålet fra din bransje eller ditt selskap, og hva som er spesielt for din region eller ditt område.

2. Gjør medarbeiderne oppmerksom på sikkerhetsprosedyrene

Å holde sine ansatte oppdatert på sikkerhetsprosedyrer er den første forsvarslinjen mot tyveri. Det viktigste for å sikre dette, er at alt verktøy og utstyr enkelt kan og skal registreres når skiftet eller arbeidsdagen er slutt. Et elektronisk program som Onix Tool Store gir alle på arbeidsplassen tilgang å gjøre dette. RFID-teknologi lar bedriften bruke Onix Tool Store til å spore status på utstyr i sanntid, og Onix sender automatisk e-post når verktøy og utstyr blir hentet ut fra eller returnert på lager.

Se filmen hvor Fredrik fra Onix gir et innblikk i hvordan Onix Tool Store kan benyttes av din bedrift.

3. Bruk RFID til unik ID på alt utstyr

Hvis du bruker en RFID-brikke til å identifisere hver enhet av verktøy og utstyr i bedriften, blir alle enheter gjort rede for med sanntidsopplysninger og historiske data. I tillegg gjør RFID-teknologien at medarbeiderne raskere kan sjekke ut og sjekke inn utstyr, uten behov for lagerpersonell. Hver utstyrsdel kan spores i forhold til ansattes bruk av utstyret, og det kan gjøres rede for når skiftet eller arbeidsdagen er over. RFID-teknologien betyr også at historiske data om bruk av utstyr og verktøy er tilgjengelig ved behov.

4. Foreta løpende elektronisk logging av alt verktøy og utstyr

Hvis du har en oppdatert verktøys- og utstyrsliste, vil du til enhver tid ha informasjon om hva som er tilgjengelig i bedriften. Du kan også hente fram service- og vedlikeholdsdata på hver ting og dessuten dele disse dataene med andre via internett.

https://www.onix.com/wp-content/uploads/2019/02/onix-work-is-better-than-excel-contact-us-today-1-898x600.jpg

5. Unngå bruk av papir og regneark

Det burde være selvsagt, men å bruke papir og regneark til å forhindre tyveri på arbeidsplassen har både alvorlige begrensninger og negative følger for virksomheten. Papirark kan lett forsvinne, bli ødelagt eller kopiert, og regneark er både tungvint, utdatert og lite effektivt å bruke. Begge metoder fører med seg risiko for feiltasting eller andre menneskelige feil.

Konklusjon

Tyveri er utbredt i den norske byggebransjen, hvor det driver opp kostnadene for en næring som allerede har sårbare profittmarginer. Hele 90 prosent av norske bedrifter som deltok i en fersk undersøkelse, oppgir at de har vært utsatt for tyveri eller tap. Våre fem tips til å stanse tyveri av verktøy og utstyr, kan være til hjelp.

Vi råder bedrifter til å begrense eksponeringen mot tap og tyveri ved å spore alle enheter i sine verktøys- og utstyrslagre gjennom Onix Tool Store. Dette verktøyet hjelper med å bygge bevissthet på arbeidsplassen, det benytter RFID-teknologi, har oppdaterte lister over alt utstyr, og i tillegg er Onix Tool Store mye mindre risikabelt å bruke enn papir og regneark.

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan redusere tyveri av utstyr, om Onix Work eller om Onix Tool StoreKontakt oss via våre nettsider eller e-post sales@onix.com.

 

Ny hjemmeside – onix.com

Vi har gleden av å presentere vår helt nye hjemmeside! I denne videoen tar Elisabeth deg med på en runde rundt onix.com slik at du skal bli bedre kjent med nettsiden. Vi kan blant annet trekke frem vårt nye Customer Success Center. Her finner du blant annet...

Arkiv

Pin It on Pinterest

Share This